Değerlerimiz

Temel değerlerimiz dört ana prensip’ten oluşur:

  • Müşteriye Odaklanma ve Uzun Vadeli Düşünmek
  • Dürüst ve Güvenilir Olmak
  • Sorumlu Davranmak
  • Şeffaf ve Denetlenebilir Olmak